Проектування, виготовлення і постачання обладнання, будівельні та монтажні роботи, гарантійне та сервісне обслуговування об'єктів енергетики

Досвід заміщення газу біопаливом

2,2ПРО ЩО?

У період 2015-2016г. ТОВ «ЧЕНКО-БУД» успішно виконало ряд проектів в дві стадії «Проект» та «Робочі креслення» в альтернативній теплоенергетиці.

Ці проекти спрямовані на газозамещенія і теплопостачання об’єктів сільського господарства. Завдяки проектному підрозділу інженерного центру, всі проекти пройшли успішно держбудекспертизи.

В основу проектів заміщення природного газу закладена ідея спалювання біопалива – курячого посліду з підстилкою (солома злакових або лузга соняшника). Так, АПГК «Дніпровська» (м.Запоріжжя) починає будівництво «Енергетичного комплексу з вироблення електроенергії 6МВт».

Проект отримав позитивну еколого-експертну оцінку Міністерства екології та природних ресурсів України.

ДЛЯ КОГО І ЯК ЦЕ ВПЛИНЕ

Загальна система енергозбереження України вимагає пошуку альтернативних видів природних енергетичних ресурсів і раціональне їх використання за рахунок впровадження нових технологій виробництва електроенергії і теплової енергії. Вирішення цієї проблеми сприяє значній економії в частині зменшення витрат на використання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії.

Одним з альтернативних поновлюваних видів біопалива є відходи основного виробництва птахофабрик – курячий послід з підстилкою (КПП), який має IV клас небезпеки.

Теплота згоряння КПП становить 2500 ± 500 ккал / кг, таким чином цей відхід знаходиться на рівні інших видів біопалива (соломи, деревини і деяких сортів вугілля).

Спалювання 1 т КПП дозволяє отримати до 2 Гкал тепла у вигляді гарячої води або до 3 т пари на технологічні потреби, заміщаючи при цьому до 270 м3 природного газу або до 240 кг рідкого палива (мазут, пічного палива).

Найбільш перспективним заходом утилізації КПП є його спалювання в котлоагрегатах компанії CHENKO-BUD з виробленням електричної і теплової енергії. Крім того, при спалюванні КПП утворюється до 10-15% золи від кількості вихідного посліду.

За результатами лабораторно-аналітичних робіт Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського дана зола є комплексним фосфорно-калійно-кальцієвих добривом з підвищеним вмістом мікроелементів і може використовуватися в грунті для різних культур замість мінеральних добрив.

Фабрика ФорматовФабрика Форматов20160517_143421
Монтаж парового котла Е-12,1,3 Р на курячому посліді

Зола також використовується для нейтралізації підвищеної кислотності ґрунтів.
У той же час, при розміщенні на відкритих полігонах відходи виробництва птахофабрик розкладаються з виділенням токсичних і «парникових» газів, забруднюючи навколишнє середовище. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я курячий послід птахівницьких підприємств може бути фактором передачі понад 100 збудників захворювань.
Таким чином, відходи основного виробництва птахофабрик (підстилковий послід), по-перше – це альтернативний вид біопалива, з іншого боку – екологічно небезпечний відхід, що забруднює навколишнє середовище, що завдає шкоди здоров’ю населення в районі розташування птахофабрик, і вимагає утилізації.

Тому проблема, яка вирішується в даному об’єкті проектування «Енергетичний комплекс з виробленням електроенергії на біопаливі» актуальна і перспективна. Створення технології спалювання, утилізації біовідходів і виробництва енергії в момент, коли Україна вирішує питання енергозбереження і прагне в Євросоюз, робить цю тему своєчасної і має економічне, екологічне і соціальне значення.

Фабрика ФорматовФабрика Форматов20160517_143502
Монтаж парового котла Е-12,1,3 Р на курячому посліді

ЩО РОБИТИ І НАВІЩО ЦЕ ТРЕБА?

ТОВ «ЧЕНКО-БУД» пропонує комплексні рішення для корисної утилізації біопалив і твердих побутових відходів.

  • Проектний відділ гарантує виконання проектів з дотримань всіх вимог ДБН і екологічних нормативів.
  • Конструкторський відділ котельного обладнання гарантує стабільну і безперебійну роботу котлів до 8000ч без зупинки.
  • Виробничий відділ гарантує європейську якість обладнання.
  • Дирекція гарантує професійну організацію все етапів робіт і закінчений продукт.