Проектування, виготовлення і постачання обладнання, будівельні та монтажні роботи, гарантійне та сервісне обслуговування об'єктів енергетики

Лабораторні дослідження

Наявність власної сучасної лабораторії, а також великої кількості портативних вимірювальних приладів дозволяють інженерам ЧЕНКО-БУД оперативно і достовірно отримувати всі необхідні дані з високим ступенем достовірності: 

 

 • Хімічний склад живильної котельної води і систем водопідготовки;
 • Хімічний і фракційний склад димових газів;
 • Хімічні, калориметричні і фізичні характеристикам твердого палива (біомаси).

 

Достовірність вихідних даних для компанії ЧЕНКО-БУД є головним як на етапі розробки конструкції основного устаткування, так і при підборі допоміжного обладнання.

Висококомпетентні фахівці лабораторії забезпечують виконання широкого спектру аналізів:

Аналіз води

 • Водневий показник (pH);
 • Аніони (карбонати, гідрокарбонати, хлориди, сульфати, нітрати, нітрити);
 • Катіони (кальцій, магній, натрій, калій, амоній, залізо);
 • Мінералізація;
 • Сухий залишок;
 • Загальна жорсткість;
 • Загальна лужність.

 

Аналіз димових газів і газоповітряних сумішей

 • CO;
 • NOx;
 • Тверда фракція (запиленість).

Аналіз твердого палива

 • Визначення масової частки загальної вологи, зольності, виходу летких речовин, масової частки загальної сірки, нижчої теплоти згорання;
 • Визначення щільності;
 • Визначення насипної щільності;
 • Визначення довжини і діаметру;
 • Визначення гранулометричного складу;
 • Визначення масових часток вуглецю і водню;
 • Визначення масової частки азоту;
 • Визначення масової частки хлору;
 • Визначення температур плавкості золи;
 • Визначення хімічного складу золи.

 

Отримані аналізи твердого палива використовуються для моделювання процесу горіння та вивчення впливу властивостей палива на безаварійну роботу обладнання.

 

На сьогоднішній день в архівах лабораторії є результати комплексних аналізів наступних матеріалів:

 1. вугілля бурі, довгополуменеве газове, антрациту і ін .;
 2. солома злакових, гранули соломи;
 3. курячий послід з підстилкою з лушпиння соняшника;
 4. курячий послід з підстилкою із соломи злакових;
 5. безпідстилковий курячий послід;
 6. негрануллірованний шлам;
 7. відходи кукурудзи (стебла, листя, качани);
 8. деревна тріска різних порід дерева, гранули тріски;
 9. лушпиння (лузга) соняшнику, гранули соняшнику;
 10. лігнін, гранули лігніну;
 11. торф, брикети тора;
 12. скопа макулатурний;
 13. сухий залишок біогазової станції.

Лабораторные исследования от ЧЕНКО-БУД